Ο περονόσπορος της πατάτας

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο της πατάτας και την αντιμετώπισή του !