Εκτροφή σαλιγκαριών

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκτροφή των σαλιγκαριών !
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget