Εκτροφή μοσχαριών

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκτροφή των μοσχαριών (αγελάδων, βοοειδών) !