Αρωματικά φυτά για νωπή κατανάλωση

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών με σκοπό τη χρήση και την κατανάλωσή τους ως φρέσκα-νωπά  !