Αρωματικά φυτά για αποξήρανση

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών με σκοπό την αποξήρανση και την εξαγωγή αιθέριων ελαίων !